torsdag 29 september 2011

Är Alla Ekonomer Nazister?

Idag är den dags för en liten historisk diskurs om ekonomi och antisemitism.  Jag trodde länge att min aversion för de brats i Uppsala som pluggade på Ekonomikum berodde på ett självförakt som bottnade i min egen ovlja att acceptera att jag föddes som nollåtta. Igår fick jag emellertid veta något från en vän som kastar ett helt nytt ljus över saken!

medeltiden hade kyrkan bestämt att det var en synd att ta ut ränta. Det gjorde att i princip de enda som kunde bedriva bankväsende i Europa var den judiska minoriteten (eftersom deras själar ändå ansågs vara förtappade . Det är väl nånstans härifrån den myten om snåla judar kommer.) Men tydligen fanns det vissa som ville komma runt påvens jobbiga regler. En av dem, en italienare som hette Medici utvecklade konceptet dubbel bokföring som på något vis gick att använda för att komma runt det hela.

Idag är dubbel bokföring internationell standard i all näringsverksamhet och därav också en grundbult i studier i ekonomi. Och det hade inte varit möjligt om utan den antisemitiska samhällsstruktur som rådde på 1300-talet. Dubbel bokföring bygger med andra ord indirekt på antisemitism. Eller med andra ord: Hela vårt ekonomiska regelverk bygger på nazism! Det måste ha varit detta som jag på ett undermedvetet plan märkte när jag såg brat-slynglarna i Uppsala med sina rosa skjortor och blonda backslicks. De hade blivit hjärntvättade med nazistiska idéer!

Men, invänder nu någon, inte kan väl det här innebära att alla ekonomer är nazister? Jo,svarar jag,  det verkar så! Det följer ju som en konsekvens. Jag lägger ingen värdering i det. Att jag skriver det här har absolut ingenting att göra med att jag startat ett företag, eller att jag får härdsmälta i hjärnan av det här förbaskade systemet. Nej då, ingenting...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar